td-jezersko banner

obcinski_grb

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
•    predlaga ukrepe za spodbujanje razvoja kmetijstva in gozdarstva ter daje mnenja k porabi sredstev za tovrstne namene;
•    daje mnenje k strategiji razvoja občine na področju kmetijstva in gozdarstva;
•    daje mnenja k posameznim projektom s področja kmetijstva in gozdarstva;
•    predlaga ukrepe na področju varovanja okolja in prostora;
•    daje mnenja in predloge k strategiji razvoja prostora;
•    obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva, gozdarstva, okolja in prostora;
•    opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.
Odbor vodi predsednik, delo odbora nadzoruje podžupan, ki o delu poroča županu.

Člani:
1. Drejc Karničar - predsednik
2. Mija Murovec
3. Primož Muri
4. Primož Šenk
4. Metoda Karničar
4. Peter Muri ml.

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave