td-jezersko banner

obcinski_grb

Odloki

2016

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2016  26.1.2016 icon pdf PDF dokument

 

2015

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o predkupni pravici Občine Jezersko 17.12.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbenih zemljišč v Občini Jezersko 17.12.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Jezersko 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2015 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o javnem redu in miru v Občini Jezersko 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Zaključni račun 2014  25.8.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi Odloka o o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.8.2015 icon pdf PDF dokument
Strategija razvoja Občine Jezersko 2015-2020+ 25.8.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jezersko 19.5.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o občinskih cestah v Občini Jezersko 19.5.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Jezersko  8.4.2015 icon pdf PDF dokument
Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2015 7.4.2015 icon pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2015  28.1.2015 icon pdf PDF dokument

 

2014

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2014 21.1.2014 icon pdf PDF dokument
Program športa za leto 2014 21.1.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Zgornje Jezersko
25.3.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2014 12.6.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Jezersko 12.6.2014 icon pdf PDF dokument
Zaključni račun Občine Jezersko za leto 2013 12.6.2014 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2014 30.9.2014 icon pdf  PDF dokument
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Jezersko  23.12.2014 icon pdf PDF dokument

2013

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode v Občini Jezersko 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne   icon pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne   icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2013   6.6.2013 icon pdf PDF dokument
Zaključni račun Občine Jezersko za leto 2012  16.4.2013  icon pdf PDF dokument
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena  16.4.2013 icon pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2013  29.1.2013 icon pdf PDF dokument
Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2013  29.1.2013 icon pdf PDF dokument


2012

OdlokiDatum sejeDokument
Lokalni energetski koncept 18.12.2012 icon pdf PDF dokument
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Jezersko 19.9.2012 icon pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  OŠ Matije Valjavca Preddvor 23.8.2012 icon pdf PDF dokument
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2012 20.04.2012 icon_pdf PDF dokument
Zaključni račun Občine Jezersko za leto 2011 20.04.2012 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2012 24.01.2012 icon_pdf PDF dokument
Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2012 24.01.2012 icon_pdf PDF dokument


2011

OdlokiDatum sejeDokument
Poslovnik občinskega sveta Občine Jezersko 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Odlok o Uradnem vestniku Občine Jezersko 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2011 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2011 - rebalans 02.11.2011 icon_pdf PDF dokument
Odlok o organizaciji občinske uprave 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2010 - Načrt razvojnih programov 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2010 - posebni del 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2010 - splošni del 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2010 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2011 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument

 

2010

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana Občine Jezersko 28.09.2010 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2010 28.09.2010 icon_pdf PDF dokument
Odlok o začasni razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah, za kulturni spomenik lokalnega pomena 28.09.2010 icon_pdf PDF dokument
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Jezersko 25.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2010 25.05.2010 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2009 23.03.2010 icon_pdf PDF dokument

 

2009

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 15.12.2009 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2009 28.09.2009 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2008 31.03.2009 icon_pdf PDF dokument

 

2008

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2010 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2009 23.12.2008 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2008 24.04.2008 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2007 13.03.2008 icon_pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 13.03.2008 icon_pdf PDF dokument

 

2007

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračunu Občine Jezersko za leto 2007 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o oskrbi s pitno vodo na javnih vodovodnih sistemih v Občini Jezersko 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj" 13.11.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. 25.04.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2008 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2007 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2006 29.03.2007 icon_pdf PDF dokument

 

2006

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2006 05.10.2006 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2005 11.04.2006 icon_pdf PDF dokument

 

2005

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2006 29.11.2005 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2005 10.03.2005 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2006 10.03.2005 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2004 10.03.2005 icon_pdf PDF dokument

 

2004

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2004 07.12.2004 icon_pdf PDF dokument
Odlok o turistični taksi v Občini Jezersko 07.12.2004 icon_pdf PDF dokument
Odlok o oddajanju poslovnih prostorov in zemljiąč v najem 19.04.2004 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2004 19.04.2004 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2003 19.04.2004 icon_pdf PDF dokument

 

2003

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Jezersko 16.12.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2003 18.11.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o spremembi Odloka o javnem glasilu občine Jezersko 04.09.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o predkupni pravici Občine Jezersko 13.05.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2003 13.03.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2004 13.03.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2002 13.03.2003 icon_pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jezersko 30.01.2003 icon_pdf PDF dokument

 

2002

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o območjih in imenih naselij v Občini Jezersko 23.10.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2002 23.10.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o določitvi pomoľnih objektov za katere na območju Občine Jezersko ni potrebno lokacijsko dovoljenje 03.09.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Jezersko 03.09.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o opravljanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v Občini Jezersko 04.07.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o opravljanju izbirne gospodarske javne službe prevozov šolskih otrok v Občini Jezersko 04.07.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Jezersko 21.05.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2002 14.03.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 1999 14.03.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2000 14.03.2002 icon_pdf PDF dokument
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2001 14.03.2002 icon_pdf PDF dokument

 

2001

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 30.11.2001 icon_pdf PDF dokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2001 30.11.2001 icon_pdf PDF dokument
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 02.10.2001 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2001 29.03.2001 icon_pdf PDF dokument
Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra 07.03.2001 icon_pdf PDF dokument
Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra 07.03.2001 icon_pdf PDF dokument

 

2000

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 2000 28.11.2000 icon_pdf PDF dokument
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest 26.09.2000 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 2000 04.04.2000 icon_pdf PDF dokument

 

1999

OdlokiDatum sejeDokument
Odlok o rebalansu proračuna Občine Jezersko za leto 1999 11.12.1999 icon_pdf PDF dokument
Odlok o grbu in zastavi Občine Jezersko 04.11.1999 icon_pdf PDF dokument
Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto 1999 29.07.1999 icon_pdf PDF dokument
Odlok o občinskih cestah 29.07.1999 icon_pdf PDF dokument
Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. 12.05.1999 icon_pdf PDF dokument

 

Odlok o prostrorskih ureditvenih pogojih za Jezersko
(Uradni list RS, št. 41/92)

icon_pdf PDF dokument 
icon_pdf Za ogled PDF dokumentov potrebujete brezplačen pregledovalnik Acrobat Reader.

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave