td-jezersko banner

obcinski_grb

Pravilniki

2016

PravilnikDatum sejeDokument
   
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Jezersko 22.3.2016 icon pdf PDF dokument
Letni program športa v Občini Jezersko za leto 2016 22.3.2016 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 1.3.2016 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko - spremembe   icon pdf PDF dokument

 

2015

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko - spremembe   icon pdf PDF dokument
Pravilnik o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko 21.9.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v uporabo 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko za programsko obdobje 2015 - 2020 15.9.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje MKCN na območju Občine Jezersko 7.4.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času občinske uprave Občine Jezersko 31.3.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko - spremembe   icon pdf PDF dokument
Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko  28.1.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v uporabo  28.1.2015 icon pdfPDF dokument

 

2014

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko   icon pdf PDF dokument
Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka 12.5.2014 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Jezersko v najem ali zakup 18.6.2015 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času občinske uprave Občine Jezersko 16.12.2014 icon pdf PDF dokument

 

2013

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Jezersko 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Jezersko 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Jezersko 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Pravilnik o sofinanciranju prireditev iz proračuna Občine Jezersko 19.12.2013 icon pdf PDF dokument
Pavilnik o o dodelitvi pomoči za razvoj malega gospodarstva v občini Jezersko 6.6.2013 icon pdf PDF dokument
Pavilnik o oddajanu šolskih prostorov v uporabo 6.6.2013 icon pdfPDF dokument
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

16.4.2013

icon_pdf PDF dokument


2012

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko - spremembe   icon_pdfPDF dokument
Pravilnik o spremembah pravilnika o povračilu stroškov prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami  17.10.2012 icon_pdfPDF dokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko - spremembe   icon_pdfPDF dokument


2011

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o uporabi kulturne dvorane Korotan in njej pripadajoče opreme 20.12.2011 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o načinu razpolaganja z daril, ki jih prejme funkcionar 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in drugih organov Občine ter povračilih stroškov 10.08.2011 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Jezersko   icon_pdfPDF dokument
Pravilnik o povračilu stroškov prevoza šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami 29.03.2011 icon_pdf PDF dokument


2009

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko 11.12.2009 icon_pdf PDF dokument

 

2008

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju letnih programov športa v Občini Jezersko 23.09.2008 icon_pdf PDF dokument
Spremebe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jezersko 23.09.2008 icon_pdf PDF dokument

 

2007

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o o spremembi Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Sklep o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko 18.12.2007 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jezersko 13.11.2007 icon_pdf PDF dokument

 

2006

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o rednem letnem popisu v Občini Jezersko 25.01.2006 icon_pdf PDF dokument

 

2005

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o računovodstvu v Občini Jezersko 07.01.2005 icon_pdf PDF dokument

 

2004

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o spremembi Pravilnika o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko 21.09.2004 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti v Občini Jezersko 18.08.2004 icon_pdf PDF dokument

 

2003

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko 13.03.2003 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence 30.01.2003 icon_pdf PDF dokument

 

2002

PravilnikDatum sejeDokument
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Jezersko v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 03.09.2002 icon_pdf PDF dokument
Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko 06.02.2002 icon_pdf PDF dokument

 

2000

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o vrednotenju letnih programov športa v Občini Jezersko 03.02.2000 icon_pdf PDF dokument

 

1999

PravilnikDatum sejeDokument
Pravilnik o načinu oddajanja šolskih prostorov v uporabo 11.12.1999 icon_pdf PDF dokument
 
icon_pdf Za ogled PDF dokumentov potrebujete brezplačen pregledovalnik Acrobat Reader.

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave