td-jezersko banner

obcinski_grb

Arhiv javnih objav

 

Javna objavaDatumDokument
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta "Višji svetovalec" m/ž za nedoločen čas (okolje in prostor)  11.4.2017 icon pdf Javni natečaj
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta "Višji svetovalec" m/ž za nedoločen čas (finance)  11.4.2017 icon pdf Javni natečaj
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine 10.3.2017 icon pdf Dokument
Stališča do pripomb občinskega podrobnega prostorskega načrta ZGJ09 Zgornje Jezersko - pri jezeru 14.12.2016 icon pdf Dokument
Opredelitve do pobud za spremembe namenske rabe prostora v postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Jezersko 19.12.2016 icon pdf Dokument
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine 6.1.2017 icon pdf Dokument
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe zemljišče parc. št. 369/5, 367/73, 367/223 25.10.2016 icon pdf Dokument
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine 14.10.2016 icon pdf Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišče parc. št. 474/7, 475/1, obe k.o. 2076 Zgornje Jezersko 13.10.2016 icon pdf Dokument
Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine 16.9.2016 icon pdf Dokument
Popravek povabila na javno elektronsko dražbo 1-2016 za prodajo stanovanj Občine Jezersko 7.9.2016

icon pdf Popravek povabila

Javna elektronska dražba 1-2016 za prodajo stanovanj Občine Jezersko 31.08.2016

icon pdf Javna objava
icon word Obrazci

Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča parc. št. 677/58, k.o. 2076 Zgornje Jezersko 11.4.2016 icon pdf PDF dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča parc. št. 749/8, k.o. 2076 Zgornje Jezersko 11.4.2016 icon pdf PDF dokument
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec m/ž za določen čas 26.1.2016
2.2.2016

icon pdf PDF Dokument
icon pdf PDF Dokument

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta svetovalec m/ž za nedoločen čas 29.12.2015 icon pdf PDF Dokument
icon pdf PDF Dokument
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta višji svetovalec m/ž za določen čas 25.11.2015
22.2.2016
icon pdf PDF Dokument
icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča parc. št. 645/7, 645/11, 645/12, 648/1 in 649/1, vse k.o. 2076 Zgornje Jezersko 14.10.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča parc. št. 749/15, 749/18, 749/20, vse k.o. 2076 Zgornje Jezersko 14.10.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča parc. št. 360/1 k.o. 2076 Zgornje Jezersko 28.9.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča parc. št. 367/2 k.o. 2076 Zgornje Jezersko 28.9.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča parc. št. 677/11, 677/51 in 677/53, vse k.o. Zg. Jezersko 31.8.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča 677/49 k.o. Zg. Jezersko 31.8.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča 677/11 k.o. Zg. Jezersko 31.8.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča 749/9 k.o. Zg. Jezersko 31.8.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča 749/12 k.o. Zg. Jezersko 31.8.2015 icon pdf PDF Dokument
Obvestilo o končanem postopku v javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta direktor občinske uprave v Občini Jezersko 05.06.2015 icon pdf PDF Dokument
Obvestilo o končanem postopku v javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta strokovni sodelavec – pripravnik 05.06.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o oddaji zemljišča v najem 05.06.2015 icon pdf PDF Dokument
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 372/29 k.o. 2076 07.04.2015 icon pdf PDF Dokument
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta »DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE« 17.03.2015 icon pdf PDF Dokument
Javna objava za prosto strokovno-tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) – PRIPRAVNIK 17.03.2015 icon pdf PDF Dokument
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 372/30 k.o. 2076 02.03.2015 icon pdf PDF Dokument
Namera o ustanovitvi stavbne pravice pa nepremičnini 372/23 (ID 2744343) k.o. 2076 Zgornje Jezersko. 24.12.2014 icon pdf PDF Dokument
Namera o podelitvi stavbne pravice 730/4 k.o. Zg. Jezersko 02.09.2014 icon pdf PDF Dokument
Namera o podelitvi stavbne pravice 730/8 k.o. Zg. Jezersko 02.09.2014 icon pdf PDF Dokument
Odločba o ukinitvi statusa javnega dobra 730/8 k.o. Zg. Jezersko 02.09.2014 icon pdf PDF Dokument
 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave