td-jezersko banner

obcinski_grb

Zgodovina

Jezersko, zelena dolinica, je na vzhodu ograjena z vencem Kamniško - Savinjskih Alp, ki so se v živahnem zemeljskem gibanju dvignile proti nebu pred šestdesetimi milijoni let, od severa proti zahodu pa jo omejuje več kot tristo milijonov let star koralni greben. Na jugu se spušča v najdaljšo slovensko vas, Kokro, kjer je bil najden najstarejši apnenec v naši državi. Dolina, nazadnje oblikovana od mogočnega ledenika, ki je izginil pred deset tisoč leti, je bila zaradi nepropustnosti svojega dna ob koncu ledene dobe zalita z velikim ledeniškim jezerom, po katerem je kraj dobil ime "Pr' Jezer" (iz nemške verzije imena "Seeland" se je razvilo sedanje krajevno ime).

Jezersko je dobilo prve naseljence že v prvem tisočletju našega štetja. Ti maloštevilni hribovci so se preživeli predvsem z lovom. Prvi uradni zapisi iz leta 811 našega štetja so bili najdeni v leseni kapelici, ki je služila kot pribežališče potujočim trgovcem in menihom, ki so prihajali iz tržiške strani, da bi nadaljevali pot globlje v deželo Koroško ali v nasprotni smeri proti morju. V času epidemij kuge v 14. stoletju je kotlina dobila nekaj številnejše prebivalstvo, ki je bežalo pred grozno smrtjo. Leto 1348 je bilo leto štirideset dnevnega potresa. Le-ta je zrahljal južno morensko pregrado in uničil edino oviro, ki je zadrževala vodno maso velikega jezera. Takrat se je začelo postopno odtekanje vode, od 17. stoletja dalje pa so ravnice načrtno izsuševali.

jezersko zgodovina
Vpadi Turkov v naslednjem stoletju so pustili opustošenje v mali kapelici, prebivalstvo pa je ušlo v hribe. Ko je jezero povečini odteklo, se je pričel razvoj kmetijstva, dolina je bila vsa posejana z žitom in vsem, kar je kmet potreboval za preživetje. Potem ko je bila z novo cesto v 16. stoletju vzpostavljena povezava s Kranjsko, se je začelo obdobje fužinarstva, kasneje, v prvi polovici 19. stoletja, ko so iz doline začeli prodajati cenjeni jezerski macesen, pa obdobje furmnstva.

Obdobje Habsburške monarhije je uvedlo v kraj nove smernice - turizem. Češka gospoda, ki je imela v lasti bližnje kranjske tovarne, je bila prva, ki je ta kraj gledala z očmi človeka, ki išče tisto najlepše, ne le najkoristnejše. Prebivalstvo se je, kot že tolikokrat, hitro prilagodilo novim zahtevam in opremilo številne tujske sobe. To je sočasno povzročilo razcvet številnih obrti. Prva svetovna vojna je  sicer vse nekoliko zavrla, a po njej si je kraj zelo hitro opomogel in se razvijal naprej. Vse drugače pa je bilo po drugi svetovni vojni. Sindikalni turizem je bil prvi korak k nazadovanju. Kljub temu, da je imel kraj status zdravilišča, so leta 1982 ukinili bolnico za očesne bolezni. Prebivalstvo se je množično selilo v Kranj, kmetije so nazadovale, nekatere celo propadle. Situacija se izboljšuje v zadnjem desetletju, ko se vse več mladih družin odloča ostati v domačem kraju.

 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave