td-jezersko banner

obcinski_grb

Lokalne volitve 2014

Na tem mestu bodo objavljene vse informacije v zvezi z lokalnimi volitvami 2014 v Občini Jezersko.

Pri lokalnih volitvah ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico na lokalnih volitvah imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Občina Jezersko ima zaradi majhnega števila članov občinskega sveta (7) večinski volilni sistem. Večinski volilni sistem pomeni, da se glasuje o posameznih kandidatih, medtem ko se pri proporcionalnem sistemu glasuje o listah kandidatov.

Zakon glede na volilni sistem predvideva kandidiranje, ki je prilagojeno volilnemu sistemu. Tako lahko kandidate in liste kandidatov določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Volivci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem ali na zborih volivcev.

Več informacij o lokalnih volitvah 2014 si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve

banner-volitve

 

DokumentDatumPDF dokument
Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Jezersko 5.10.2014 icon pdf PDF dokument
Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Občine Jezersko 5.10.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o imenovanju volilnih odborov 12.9.2014 icon pdf PDF dokument
Sklep o denarnem nadomestilu za uporabo volišča 12.9.2014 icon pdf PDF dokument
Popravek sklepa o določitvi volišč 12.9.2014 icon pdf PDF dokument
Seznam potrjenih kandidatur 12.9.2014 icon pdf Seznam
Javna objava 12.9.2014 icon pdf Javna objava
Sporočilo o organizatorju volilne kampanije  21.8.2014 word Volilna kampanija
Obrazci - kandidatura za člana občinskega sveta  21.8.2014 word Kandidatura

word Soglasje

Obrazci - kandidatura za župana 21.8.2014

word Kandidatura

word Soglasje

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kamapnje za lokalne volitve 2014 7.8.2014 icon pdf PDF dokument
Podpora kandidaturi za člana/članico občinskega sveta 4.8.2014 icon pdf PDF dokument

Podpora kandidaturi za župana/županjo

4.8.2014

icon pdf PDF dokument

Sklep o določitvi volišč

31.7.2014

icon pdf PDF dokument

Sklep o potrebnem številu podpisov skupine volivcev

29.7.2014

icon pdf PDF dokument

Sklep o imenovanju tajnice in namestnice tajnice Občinske volilne komisije

29.7.2014

icon pdf PDF dokument

Rokovnik za lokalne volitve 2014

Sklep o sprejemu rokovnika

29.7.2014

29.7.2014

icon pdf PDF dokument

icon pdf PDF dokument

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata

28.7.2014

icon pdf PDF dokument

icon pdf PDF dokument

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko  12.6.2014 icon pdf PDF dokument
 

koledar dogodkov

banner promo film

banner panorama

tekaske proge jezersko

meteoroloska postaja Jezersko

prospekt_jezersko

 logo ravenska kocna

katalog_info_javnega_znacaja
uporabne_povezave