Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega sveta in drugih organov Občine ter povračilih stroškov