Vloga za izdajo izjave o neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini na podlagi predpisov, po katerih je občina predkupna upravičenka

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka