Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka

Pravna podlaga za varstvo osebnih podatkov