Javna razprava o osnutku Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutku Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega zavoda Gorenjske lekarne

4. 4. 2018 Izbrisan U. 1182