Projekt CLLD - Medgeneracijski centri

1215
525.965,80 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
41.963,11 €
V teku
Povezava
januar 2019
junij 2021

Podatki o financiranju