Poročilo o prejetih pripombah modelov vrednotenja nepremičnin in stališča organa vrednotenja do pripomb

5. 2. 2020 Andrej T. (Uprava) 284