Komunala Kranj - začasna ukinitev uradnih ur in osebnih obiskov za uporabnike

12. 3. 2020 Študent Š. 198