Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Jezersko za leto 2019