Spremenjeno poslovanje Komunale Kranj v času razglašene epidemije:

23. 10. 2020 Študent Š. 131