Javna dražba za prodajo trosobnega stanovanja v neto tlorisni površini 94,40 m2 (ID 2077-95-3) ter nepremičnine parc. št. 1/13 k.o. Sp. Jezersko v izmeri 27 m2

25. 11. 2020 Študent Š. 287