Javni razpis za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo pod 50 PE, na območju Občine Jezersko v letu 2021

8. 3. 2021 Študent Š. 121
08.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
09.04.2021 do 00:00
3.000,00 €
354-0007/2021
08.03.2021
Andrej Tepina
andrej.tepina@jezersko.si
051 629 413