Predstavitev projekta "Rekonstrukcija regionalne ceste R1–210/1105 Zg. Jezersko–Sp. Jezersko od km 5+000 do km 6+700"

22. 10. 2021 Mojca M. (Uprava) 679