Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za predsednika Republike Slovenije v letu 2022

20. 9. 2022 Marko Š. (Uprava) 56