Društvo rejcev ovc jezersko - solčavske pasme

Eveline in Janez Smrtnik
Zg. Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko