Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Jezersko v letu 2016

1. 6. 2016 21