Objava višine odobrenih sredstev v Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini Jezersko v letu 2024

15. 5. 2024 Marko M. (Uprava) 29