Sprejetje Sklepa o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje - Referundum o drugem tiru

9. 8. 2017 Izbrisan U. 1053