Javno naznanilo o javni razgrnitvi Pobude in Elaborata lokacijske preveritve za območje urejanja ZGJ 05/10 - Asp, na zemljiških parcelah št. 696/5, 696/10, 696/11, k.o. Zgornje Jezersko (ID 1570)

28. 10. 2020 Andrej T. (Uprava) 485
28.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
17.11.2020 do 00:00
350-24/2019
28.10.2020
Andrej Tepina
obcina@jezersko.si
04 2545 110