JAVNO NAZNANILO O JAVNI PREDSTAVITVI USKLAJENEGA PREDLOGA OBČINSKEGA DELNEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH ZA OBČINO JEZERSKO

24. 12. 2020 Andrej T. (Uprava) 163
24.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
24.01.2021 do 23:59
061-2/2020-11
24.12.2020
Andrej Tepina
obcina@jezersko.si
04 2545 110