Uradni vestnik Občine Jezersko št. 5/2018

26. 6. 2018 Študent Š. 864
Odlok o priznanjih Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2018
Začetek veljavnosti: 27.06.2018
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 5/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.06.2018
Začetek veljavnosti: 27.07.2018