Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019

20. 3. 2019 Študent Š. 704
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti, finance in proračun (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2022
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v svet zavetišča za zapuščene živali (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Konec veljavnosti: 19.03.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o imenovanju nadomestnega kandidata za člana Razvojnega sveta gorenjske regije (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 21.03.2019
Tip objave: Sklep
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jezersko za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 2/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2019
Začetek veljavnosti: 20.03.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2019
Tip objave: Odlok