Uradni vestnik Občine Jezersko št. 10/2016

31. 12. 2016 2525
Odlok o določitvi višine odškodnine za prenos lastninske pravice za zemljišča, na katerih je kategorizirana občinska cesta (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 10/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 10/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Konec veljavnosti: 31.12.2017
Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 10/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 01.01.2017
Konec veljavnosti: 11.10.2018
Tip objave: Sklep