21. redna seja Občinskega sveta

Študent Š. 3985
Seja je potekala dne 22.06.2017 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Statut Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2017
Začetek veljavnosti: 04.07.2017
Poslovnik Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2017
Začetek veljavnosti: 11.07.2017
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske dejavnosti Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2017
Začetek veljavnosti: 27.06.2017
Konec veljavnosti: 01.12.2018
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2017
Začetek veljavnosti: 27.06.2017
Konec veljavnosti: 21.03.2019
Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 05/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2017
Začetek veljavnosti: 27.06.2017
Konec veljavnosti: 03.07.2020